Privacyverklaring Elektrotechniek P. van Rikxoort B.V.

1 juli 2020

Uw privacy is voor Elektrotechniek P. van Rikxoort B.V. van groot belang. Wij houden ons
dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens
  verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn
  voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens,
  mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te
  beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die
  persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw
  bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Elektrotechniek P. van Rikxoort B.V.
allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met
Elektrotechniek P. van Rikxoort B.V.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken
wij uw NAW-gegevens en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we
met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met
onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er
makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te
worden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te
leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij
een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens
bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis
kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.
Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen
ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van
betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u
daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail
sturen naar info@rikxoort.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder
met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Elektrotechniek P. van Rikxoort B.V.
Fop Smitstraat 48
2953XG Alblasserdam
E-mailadres: info@rikxoort.nl
Telefoon: 078-6912318
KvK nummer: 24348375